Akfeo Förlag   

 

 

 Adress:

   Roshagsvägen 24

   589 43 Linköping

 

 

Telefon: 013-159077

 

 

Epost: info@akfeo.se

 

 

                                    

      

 

NÄCKROSOR

 

Näckrosblad i gränsytan

mellan himmel och mörka vatten.

Som en oskriven bok

som ännu ingen har läst.

 

Den vita oskuldsfulla blomman

har öppnat sina sinnen

för ljus och mörker.

Som läsaren av en god bok.

 

   Sune Axelsson (DN, 2010)

 

 

 

 

                                     

AKFEO  ett bokförlag som ger ut skönlitteratur

 

 

 

                        

 

ÅR 2015

 

Den 16 februari läste Sune Axelsson dikter och berättade om sitt liv som forskare, diktare, förläggare på Klockaregården i Grebo utanför Linköping.

Hembygdsföreningen där, med Rolf Gordon som drivande kraft, anordnar berättaraftnar och musikaktiviteter i den gamla artonhundratalsgården, som ligger på en kulle med utsikt över sjön Ärlången. I andra ändan av den långsmala sjön skymtar Sturefors slott.

 

 

 

  

 

 

Framsida SÅ SOM EN VÅG

 

 

Helena Casas Wenden har en konstnärlig gymnasieutbildning från Sevilla, hennes fars hemstad, och har också studerat på Konstfack.  
    Redan som femtonåring vann hon en skrivartävling med novellen El viaje (Resan) och fick personligen överlämna sitt bidrag till den spanske nobelpristagaren Camilo José Cela. Helena är en sann naturälskare och djurvän och har skrivit lyrik sedan barndomen.
    Hennes dikter om kärleken, tillvaron och naturen berör, och på några få rader lyckas hon fånga subtila stämningar svåra att sätta ord på. Som Kärlekens lycka, Rosen i hörnet eller Vår tid om lyckan i nuet. Ibland tittar humorn fram som i den målande metadikten Nyfikna själar om behovet att skriva. 

    Diktsamlingen kommer ut på Akfeo förlag i början av april.    

 

 

LÄS DIKTER

 

Lyriksamlingen SÅ SOM EN VÅG ges ut av Akfeo Förlag i hårdband och omfattar 120 sidor. Säljs på nätet av bl.a. Adlibris, Bokus, Cdon, BTJ med start den 1 april 2015. Den kan också beställas direkt från förlaget: info@akfeo.se. 

                       

 

  

 

 

 

                      

 

 

BOKUTGIVNING 2014 

 

 

Under året har hittills fyra böcker getts ut:

 

  -  Sune Axelsson: TANKEBUBBLOR  Dikter

 

  -  Jessica Randén: DET VACKRASTE  Dikter till min Vän

 

  -  Jörgen Jalmo: OÄNDLIGHETSBLÅ  Dikter

 

  -  Sune Axelsson: LUST OCH LIDANDE  Noveller   

 

 

 

 

 

 

 

TANKEBUBBLOR - dikter av Sune Axelsson

 

 

På Östergötlands Bokmässa 2014 släppte Sune Axelsson sin fjärde diktsamling, Tankebubblor, och läste utdrag ur den.

 

        HÖR EN VILLANELLA     eller      LÄS SMAKPROV

 

 

Vad skriver du om?

Min första diktsamling Skärvor ur då tar upp minnesglimtar från tidig barndom. Det är också en miljöskildring om hur det var att växa upp på en bondgård i mitten av förra seklet.

   Dikterna är skrivna ur barnets perspektiv i prosaform på fjorton korta rader. Det tvingar fram en koncentration av ögonblicket eller händelsen som jag vill berätta om.

   Min nästa bok var en sonettsamling med titeln Kajorna i Toulouse. Med dikter om naturen, kärleken och livets allvar. I den tredje diktsamlingen Fågelskrift fördjupas dessa teman.

   Förutom dikter har jag också skrivit en essäbok, Vår resa i tiden, och i våras kom novellsamlingen Lust och lidande.

 

Du har också gett ut en bok om bokmarknaden?

Du tänker på Bokens väg till läsaren och biblioteken, som kom ut 2012 och fått stor spridning. I den beskrivs dagens bokmarknad och biblioteksväsende men också bokens och litteraturens historiska utveckling från lertavlor och papyrusrullar till dagens digitala e-böcker.

 

Skriver du mest rimmat eller i prosaform?

I den nya diktsamlingen förekommer båda formerna. En rimmad diktform som jag uppskattar är den klassiska sonetten. Med sina fjorton rader kräver den koncentration men är tillräckligt lång för att berätta något väsentligt.

   Bland de orimmade diktformerna är den treradiga haikun populär med sin enkla form.

   Den sapfiska strofen däremot ställer stränga krav på stavelse­räkning och rytm. Dess trokéer och daktyler lämpar sig bäst för tyngre ämnen. Alla tre versformerna finns representerade i Tankebubblor.

   Där finns också en dikt skriven som villanella med nitton rimmade rader. Rad ett och tre i inledningsstrofen upprepas växelvis i de följande fem stroferna som ett slags ackord, vilket ger diktformen en speciell prägel.

 

Vilka är diktsamlingens huvudteman?

Centrala är de existentiella frågorna om livet, dess mening och ändlighet. Många dikter hämtar inspiration från naturen och vardagen och vidgas mot ett mer universellt perspektiv. Några tar också upp krig och andra ohyggligheter i världen.

   En längre dikt handlar om kejsare Ming Huangs sista dagar vid makten innan han jagades bort från tronen. Han levde på 700-talet e.Kr. under en kulturell guldålder, och redan då fanns en akademi där landets lärde, konstnärer och författare samlades och levde i ofattbar prakt och lyx. En annorlunda kulturpolitik än dagens svenska, kan man säga.

   I Tankebubblor finns också lättsamma dikter med humor, värme och glädje. Lyriksamlingen avslutas med en svit kärleksdikter. 

 

TANKEBUBBLOR ges ut av Linköpingsförlaget Akfeo. Boken är inbunden i formatet 146x222 mm, omfattar 156 sidor och säljs på nätet av Adlibris, Bokus, Cdon, BTJ m.fl. Den kan också beställas direkt från förlaget info@akfeo.se

 

PROVLÄS HÄR

 

 

 

Jessica Randén: DET VACKRASTE - Dikter till min Vän

 

där text och naturfoton samverkar på ett uttrycksfullt sätt.

 

 

 

                

De flesta författare skriver i en miljö där inte mycket händer. Men tankarna på livet, kärleken, döden och naturen inspirerar och blir centrala teman.

För att lyfta dikten från vardagen hämtar man ibland dramatiska motiv från mytologin, som den tragiska kärlekssagan om Orfeus och Eurydike.

Jessica Randéns dikter är istället självupplevda. I ett mäktigt poetiskt flöde skildrar hon sorgen, smärtan och det känslokaos som uppstår vid brusten kärlek även i vår tid.

Hennes poesi kännetecknas av direkthet, klarhet, känslans intensitet och ett rikt utvecklat bildspråk. Det senare utmärker också de vackra naturfoton som samverkar med texten. Poesin ger ord och uttryck för det smärtsamma som hänt och blir en tröstens livboj i upp­brottets kaotiska bränningar. 

Marie Schmidt skriver: "Jessica Randén har levt med naturens rytmer, stillhet och skönhet i hela sitt liv. Hennes dikter genljuder av skogens sus och vassruggars viskande. Naturen blir ett levande väsen och en kär vän att söka tröst hos när livet går sönder och hjärtat brister. Vi följer hennes resa in i stormar och djupaste mörker och tillbaka till stillheten i skogen vid sjön."

Diktsamlingen kom ut i början av juni 2014 på Akfeo Förlag. Boken är i hårdband (format 200x200 mm) och finns tillgänglig i flertalet nätbokhandlar, som exempelvis Adlibris, Cdon, BokusBTJ. Den kan också beställas direkt från förlaget: info@akfeo.se.

 

 

 

 

 

 

 

OÄNDLIGHETSBLÅ - Dikter av Jörgen Jalmo

  

Jörgen Jalmos diktsamling Oändlighetsblå kom ut på Akfeo förlag i april 2014. Författaren är född 1949 och bosatt i Täby.   Han skriver i en romantisk tradition, som för tankarna till stora tyska poeter som Hölderlin och Rilke.

Flertalet dikter har således kärleken som tema. De uttrycker passion, ömhet, mildhet och en innerlighet som starkt berör. Jörgen Jalmo har en unik förmåga att med få rader och rik undertext fånga stämningar och känslor som är svåra att uttrycka i ord. Inte sällan sker det med bilder, metaforer hämtade från naturen.

Eller skaldar han om naturen själv. Som i dikten Odonata, om det ännu ofödda barnet som vilar i våtmossens söta och milda fostervatten under sländans facett­öga och spröda vingars beskydd.

Jörgen Jalmos dikter publicerade på Poeter.se har rönt uppskattning och uppmärksamhet med otaliga kommentarer. Han medverkade i fjolårets Jubileumsantologi Poesi 10.0  liksom i årets bok, ©sverige #poesimotrasism, där temat är mångkultur och antirasism.

Diktsamlingen Oändlighetsblå är hans debutverk.  Provläs här

Boken är tryckt i hårdband i formatet 146x216 mm och 156 sidor. Den kan beställas från Adlibris, Bokus, Cdon. Också från Akfeo Förlag: info@akfeo.se eller direkt från författaren: jorgen.jalmo@spray.se

 

 

Recension Tidningen Kulturen (utdrag):  

Rolf Zandén skriver: I Jörgen Jalmos diktsamling med titelnOändlighetsblå är det kärleken och romantiken som dominerar men även naturen och tiden har fått en uppmärksammad plats. Det är en rörlighet i texterna men sällan någon dramatik. Kärleken och värmen är något som sällan utelämnas, det ger en känsla av närhet.

   Det är kärleken, naturen och tiden som väcker känslan till liv i hans texter. Det är en närhet som aldrig tvekar i  Jörgen Jalmos dikter. Här finns ingen lågmäldhet, det känns som en förstorad verklighet med värde. Det är enkla texter där det inte behövs någon större erfarenhet av lyrik för att förstå.

   Årstiderna med sina strukturer är med känsla väl beskrivna. Det är våren med sina ännu spröda växter som inte hunnit så långt i sin utveckling, sommaren där blommorna blir en liknelse med själen, hösten  med tända minnesljus i mässingsstake och vintern med snöyran och kylan som biter. Det är ett aktivt och rikt ordflöde i Jörgen Jalmos texter. Kärleken och känslan som hör till återkommer ständigt i hans dikter. (26 juli 2014).

 

Peter Nybergs recension i Populär poesi (utdrag):

Jörgen Jalmos OÄNDLIGHETSBLÅ anknyter på ett tydligt sätt till en romantisk tradition. I boken finns ett par av den klassiska romantikens kännetecken, såsom natursvärmeriet, besjälningen och en stor känslosamhet. Men framför allt anknyter poeten till en mer vardaglig tolkning av romantik där kärleken står i centrum, med naturen som fond. Bokens titel återkommer i flera av dikterna och etiketterar på så sätt verket:

 

            DU ÄR

 

            Stjärnfall

            gnistor
            från

            en brand

            elden

            som tänds
            och släcks

            med vår

            längtans hand

 

Jalmos sätt att dikta ser ofta ut som i citatet. Raderna är korta, vilket får till följd att jag när jag försöker komma in i språkrytmen läser lite långsammare. Smakar på orden. Det är en bra strategi men den innebär att man som poet måste visa upp något annorlunda, en ny syn på tillvaron eller åtminstone en och annan speciell formulering som tål att njutas i långsamheten. I OÄNDLIGHETSBLÅ är det ont om originella bilder och efter ett tiotal rimmade dikter av samma typ som i citatet måste jag kämpa för att inte stegra farten, vilket skulle leda till att dikterna förlorade all kvalitet.

 

 

 

 

 

PROVLÄS HÄR!

 

LUST och LIDANDE - Noveller av Sune Axelsson

 

I boken ingår tjugoåtta noveller med stor bredd vad gäller ämnesval, tid och miljö. Men i centrum finns alltid människan. Som lever i den svenska vardagen eller i en främmande kultur. Där vi inte alltid når varandra, men alla bär på en längtan efter kärlek, bekräftelse och ett värdigt liv. Inledande och avslutande noveller sprider ljus över valet av omslagsbild och titel.

Många har gett bidrag till den inspirationslåda, som alla författare bär med sig. Det kan röra sig om repliker, händelser eller en kort tidningsnotis som fastnat i minnet. Som i novellen En jävla bra nybörjare, där en panik­slagen brottare rymmer genom fönstret i omkläd­nings­rummet. En utvandrares plågsamma barndoms­minnen, nedteck­nade av Erik Olsson, gav stoff till Ett nytt liv.

Pojkbokshjälten Biggles kamp mot ålderskrämpor och hans duell med en tysk bil på E4-an är ämnet för novellen Första gången. Idén till Hederns ansikte dök upp i samband med en nyupptäckt forngrav i Linköping. Novellen Orm i paradiset utgår från ett lumparminne.

I Celebert besök nedstiger profeten Jesaja till bönehuset och håller ett strafftal till församlingen. Den mycket skärrade kyrkvärdens cykeltur till hemmet, för att hämta den glömda nyckeln till nattvardsskåpet under pågående predikan, är utgångspunkten för En kamp med tiden. Vår Herre är berättaren och ingriper med ömsint hand i händelseförloppet. Den uppflammande kärleken mellan en kvinnlig överläkare och en medicintekniker på US i Linköping är huvudtemat i Ömmande knän.

Novellens uppgift är inte enbart att underhålla utan också våga utmana och spegla världen ur ett annorlunda per­spektiv. I Terrorist till häst ges en vinkling från andra sidan, och i slutscenen hamnar den myt­om­spunne Folke Filbyter i händelsernas centrum. Ett svårt beslut hämtar stoff från en biblisk myt, som överförs till nutid och dagens Stockholm. I Gränsen mellan vi och dom skildras den blodiga utvecklingen i en kolonialstat.

Novellen År 2017, som berör svåra etiska avvägningar inom sjukvården, till­delades ett andra­pris i en novelltävling, och En resa i tid och rum belönades 2006.

Flera noveller utspelar sig i Linköping och södra Småland, där författaren till­bringade sina första tjugo levnadsår. En dag i Erik Sunesons liv är således både själv­biografisk och dokumentär. Inledande och avslutande noveller sprider ljus över omslagsbild och titel. 

Boken Lust och Lidande är på 188 sidor och kom ut i mars 2014. Den kan beställas via bokus.se,cdon.se, adlibris.se eller direkt från förlaget Akfeo via epost: info@akfeo.se.

Tryckt både i mjukband (140mm x 210 mm) och inbunden (förlagspris: 110 kr resp 130 kr plus porto). Boken finns också till försäljning hos Bokia City, Storgatan 32, Linköping.

"Axelssons historietter präglas av värme och engagemang. Många av dem skulle också kunna bli utgångspunkt för diskussioner om etik och moral" skriver Veit G:son Berg i sin BTJ-recension.

Se också Jakob Carlanders recension i ÖC nedan!

 

       Recension ÖC            Recension BTJ                   

 

 

 

 

 

 

BOKUTGIVNING VÅREN 2013

 

 

 

Ulla Sirén: GIRAFFENS DRÖM en pensionärs konfunderingar

 

Våra liv präglas i hög grad av göra. Så en dag har vi tid och möjlighet att bara vara. Låta andra gå före oss i kassakön. Tid att leka. Tid att observera humörets och årstidernas växlingar och att reflektera över allt från vardagens trivialiteter till de stora livsfrågorna. Pensionärens privilegium.

 

Fråga inte vad jag gör.

Det är en fråga som stör.

Fråga hellre vad jag är

och jag svarar: Pensionär.

 

Klarsynt och med underfundig humor skildras livet och samhället ur olika aspekter, från barnets jublande lek i regnet, småbarnsmammans vardagsstress i hemmet till en diskussion med Descartes om kropp och själ. En lek med ord och rim, med glädje och allvar. En bok för alla åldrar. 

Ulla Sirén är legitimerad psykolog och fil.dr. i internationell pedagogik.

Sedan utgivningen har det varit stor efterfrågan på boken både i Sverige och Finland. med sin oemotståndliga humor och underfundighet är den särskilt lämplig som gåva, gå-bort-present eller julklapp.

Boken kan beställas via adlibris.se, bokus.se, cdon.se eller  direkt från förlaget info@akfeo.se (100 kr+porto). Den finns också till försäljning hos Bokia City, Storgatan 32, Linköping.

 

 Provläs ett utdrag här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 2012

  

Den 18 juli 2012 läste Sune Axelsson dikter på Sölvesborgs bibliotek.

Flera av dem från hans tredje diktsamling FÅGELSKRIFT som kom ut i oktober 2012. Marcus Bernhardsson överräckte röda rosor och en dansk diktsamling.

 

  

Dagens Industri publicerade i  sitt midsommarnummer 2012 en författarintervju med Sune Axelsson av Nina Åkerberg.

Se frågor och svar.

 

 

September 2012

 

Bokförlaget Akfeo deltog i Östergötlands Bokmässa på Länsbiblioteket i Linköping den 22 september 2012, och Sune Axelsson läste dikter.

 

I samband med Ekholmens 40-årsjubileum medverkade han med dikt-

uppläsning på biblioteket och berättade om sitt författarskap.

Eva Skog tackade med blomma och en bok om Carl von Linnés

lärjungar i Östergötland.

 

 

BOKUTGIVNING HÖSTEN 2012

 

 

Martin Tobias Lithners diktsamling TRAPPSTEG.

 

Sune Axelssons diktsamling FÅGELSKRIFT.

 

Sune Axelssons BOKENS VÄG TILL LÄSAREN OCH BIBLIOTEKEN 

 

Den senare kom ut i december 2012 och hade i mars 2013 köpts in av ca 140 svenska bibliotek och sex finska.

 

 

 

 

BOKENS VÄG TILL LÄSAREN OCH BIBLIOTEKEN

 

 

 

Denna bok vänder sig till läsare som vill veta mer om dagens bokmarknad och biblioteksväsende. Hit hör också journalister, politiker med in­flytande över den fortsatta ut­vecklingen samt anställda på biblioteken och studerande i olika medieprogram.

    Här skildras bokens väg från förlagen till läsaren och biblioteken. Det är en berättelse om bokmarknadens utveckling mot ett fåtal dominerande aktörer både vad gäller bokutgivning och distribution.

    Biblioteken har två konkurrerande huvudleverantörer, BTJ och Adlibris, som båda söker påverka bibliotekens upphandling via ramavtal och färdiga inköpsförslag.

    Försöken att privatisera också biblioteken granskas, liksom utvecklingen hos bokförlagen mot ett fåtal bästsäljare och kultursidornas ensidiga fokusering på litteratur från de största förlagen.

    BTJ:s omfattande men avgiftsbelagda recensionsverksamhet föreslås få statligt stöd för att utvecklas till en gratistjänst för både bibliotek och allmänhet.

    Avslutningsvis diskuteras bokmarknadens utveckling och förändring i ett litteratursociologiskt perspektiv.

    Sune Axelsson är forskare och förläggare för Akfeo Förlag. Han är också författare till tre diktsamlingar och en essäbok.

 

Inköp via förlaget Akfeo eller Adlibris, Bokia, Bokus

och BTJ sam Bokia City Storgatan 32, Linköping.

 

Provläs utdrag ur boken

 

Läs Bibliotekstjänsts recension

 

 

 

 

Sune Axelssons diktsamling: FÅGELSKRIFT

 

 

 

Ann Asplund skriver i Bibliotekstjänsts recension:

 

Som avkoppling till sin vetenskapliga gärning började författaren

mest av en slump att skriva en "nonsenstext" som utvecklades till

fri vers och lyrisk kreativitet. Känslan av frihet, där fantasin och

ordens flödande rytm kändes förlösande grep honom, och utgjorde

en stark kontrast till författandet av vetenskapliga rapporter och

analytiskt tänkande.

   Sune Axelsson utgav sin första lyrikbok Skärvor ur då 2009 med 

stoff från hans barndomsupplevelser. Denna bok är hans tredje

diktsamling och Sune Axelsson har här breddat sin naturlyriska

inriktning.

   Men även de existentiella frågorna lyser fram ur den mjukt vardags-

färgade bakgrunden och lyfter mot ett mer universellt perspektiv.

   Bildspråket är rent och klart, orden bär fram en stilla inlevelse i

årstidernas skiftande naturupplevelser.

   Det är en mycket tilltalande läsning medan höstlöven faller.

 

FÅGELSKRIFT kom ut i Storpocketformat i oktober 2012 och finns

tillgänglig via nätbokhandeln (Adlibris, Bokia, Bokus) eller direkt

från förlaget. Den finns också på Bokia City Storgatan 32, Linköping.

Sedan 2013 kan den också inköpas i hårdband.

 

 

Provläs några dikter

 

 

 

                             

 

 

 

Martin Tobias Lithners diktsamling: TRAPPSTEG

 

 

 

 

TRAPPSTEG är Martin Tobias Lithners andra lyrik­samling på svenska.

Tidigare också utgiven i USA  2011.

   Med växlande infalls­vinklar och djuplodande fråge­ställningar belyser

han vår ut­satta existens och roll  i det oändliga universum.

   Hans dikter vilar på en naturvetenskaplig grund men är också

genomsyrade av en teologisk ton. I ett rikt lyriskt flöde av bilder, tankar och associationer ställer han frågor om hur dessa mot­poler påverkar vår moral och världen som vi lever i.

   Hans lyrik har en stark undertext, ett svindlande tankedjup och inte

sällan anknyter han till historiska händelser och antikens gudavärld.

 

TRAPPSTEG kom ut den 28 oktober 2012. Och kan inköpas via nätbokhandeln (Adlibris, Bokia, Bokus) eller direkt via förlaget. epost: info@akfeo.se

 

Provläs några dikter

 

 

 

 

 

 

 

           NÅGRA TIDIGARE UTGIVNA BÖCKER

 

 

Under april 2012 kom Martin Tobias Lithner ut med en diktsamling på Akfeo Förlag med titeln: 

 

LJUS UR INTET

 

Han är tidigare utgiven i USA och detta var hans svenska debut.

 

 

 

 

 

                Läs några dikter ur samlingen här.

 

 

Kan köpas via Bokia  Bokus eller Adlibris eller från förlaget.

 

 

 

                                  

 

 

Längre ner beskrivs också två diktsamlingar av Sune Axelsson:

 

  - SKÄRVOR UR DÅ  (2009)

 

  - KAJORNA I TOULOUSE (2010)

 

och en bok med kåserier och essäer:

 

   -VÅR RESA I TIDEN    (2011)    

 

som alla kan beställas från Adlibris eller från förlaget.

 

 

 

Flera av hans kulturartiklar har publicerats i ÖC, DN,

SvD och Konstvetaren.

 

Några kan Du läsa här:

 

 

-  Konstens giganter  (DN Kultur 2001)

 

Australiens ursprungsbefolkning  (SvD Kultur 2002)

 

Den sprängda muren (KV 2007)

 

Pehr Hörberg och modernismen (KV 2008)

 

-  Provokationen inom konsten (KV 2009)

 

-  Digital konst: en översikt (KV 2010)  

 

-  Ivar Arosenius (KV 2010) 

 

-  Konsten och vårt selektiva seende  (KV 2011)

 

 

Läs även om:

 

 Tranströmers sapfiska strofer (2011, ÖC)        Nobelpriset 2011

 

August Strindberg också botaniker (2012, ÖC)  Strindbergsåret 2012

 

 

 
  

Tomas Tranströmer                                       August Strindberg

 

 

 

 

    

 

Två diktsamlingar och en essäbok

av Sune Axelsson: 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Timglaset

 

Små sandkorn sakta

silar ner i oavbruten ström

och aldrig, aldrig

tiden står helt stilla.

 

När vi ser bakåt

livet ter sig som en dröm:

Är allt jag upplevt

blott en sällsam villa?

 

I glasets kamrar

sanden rör sig

tyst och stum

 

genom en midja

som förenar

tid och rum.

 

 

 

 

 

               Läs fler dikter här

 

 

   Skärvor ur då

 

     av Sune Axelsson

 

 

I korta prosadikter hämtar Sune Axelsson stoff från sin tidiga barndom i södra Småland. Det enkla, vardagsnära språket och barnets perspektiv är styrande. Samtidigt växer en berättelse fram om livet på landsbygden under förra seklets mitt.

 

Det är också en skildring av det växande barnets känslor, tankar, behov i en landsbygdsmiljö som inte längre finns men som många fortfarande har starka minnen av.

 

Sune Axelssons dikter och noveller har tidigare publicerats i dagspressen och tre antologier, men detta är hans första diktsamling.

 

Recensioner

 

Kerstin Vinterhed citerade dikten ”Något mjukt” i en DN-krönika (2007) om lyrikens starkt skiftande uttrycksformer: "En vardagsdikt av Sune Axelsson att lägga bredvid Pia Tafdrups väldiga dyningar ..."

 

BOKSYNT: Sune Axelssons dikter Skärvor ur då tycker jag om. De är vardagsnära, vackra och så mjuka. Jag rekommenderar dem varmt!

 

BTJ, Arne Säll (utdrag):  Sune Axelsson, född 1940, tidigare forskningschef och professor i Linköping, har publicerat dikter, essäer och noveller i olika publikationer. I sin debutbok Skärvor ur då, som innehåller mestadels orimmade dikter, söker han sig tillbaka till sin uppväxt på småländsk landsbygd i mitten av förra seklet.

 

Han skriver om gårdens olika sysslor från sådd till skörd och tröskning med målande interiörer från lagård, magasin och vagnslider. I centrum står föräldrarna med gammaldags trygghet i händerna medan farfar och farmor åldras i undantagsstugan med minnen från sina strävsamma liv.

 

Poeten berättar om barndomens lekar och upptåg och om sina första skoldagar i kyrkbyn som finns där som ett naturligt nav i en värld som ännu är möjlig att överblicka och förstå.

 

Det finns ett stråk av saknad mellan raderna i denna ömsinta barndomsskildring, skriven på ett språk som bör kunna förstås av vitt skilda läsargrupper.

 

Dagens Medicin, Ing-Britt Persson: Läser dikterna och känner omedelbart igen mig trots att jag är född tretton år senare på en gård i södra Norrlands inland. Dikterna är vackra, lätta att förstå och passar särskilt bra att luckra upp motståndet hos alla dikthatare. Jag förnimmer en viss Pär Lagerkvist-känsla i umgänget med den här diktsamlingen. Självklart finns det många olika bottnar i Sune Axelssons ”Skärvor ur då”, men jag tycker att man ska unna sig dikterna och bilda sig sin alldeles egna uppfattning.

 

ISBN 978-91-977965-0-7, utgivningsår: 2009,Akfeo Förlag. Häftad A5, 128 sidor. Pris: 98 kr + frakt (30 kr). Finns också inbunden: 157 kr + frakt.

 

Beställning via epost:     info@akfeo.se

eller via internetbokhandeln: adlibris.com

Boken säljs också av Bokia City, Storgatan 32, Linköping.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Höst 

 

Träd och växter är ej döda
fastän bladen vissnat har.
Efter sommarns odlarmöda
Moder Jord blott vila tar.

 

Ivrigt samlar mössen föda,
lönnens krona snart är bar,
lövens röda färger blöda,
vilsna de med vinden far.

 

Hösten ger oss tid att tänka.
Nu bryts ner vad sommarn byggt.
Hjärtat känner orons stygn

 

över livets snabba flykt.
Tankar som vi ej hann tänka
under heta sommardygn.

 

          Läs fler sonetter här

 

 

 

   Kajorna i Toulouse

 

     av Sune Axelsson

 

Sune Axelsson debuterade år 2009 med diktsamlingen: Skärvor ur då, som hämtar stoff från hans tidiga barndom.

 

I diktsamlingen Kajorna i Toulouse står naturen och de existentiella frågorna i fokus.

 

Fyrtioåtta sonetter som speglar mörker, glädje, människans utsatthet, kärleken och den undflyende tiden.

 

Dikterna reflekterar över naturens skönhet och grymhet, årstidernas skiften, äppel-trädens humlebrum och husflugans lugna fönstervrå.

 

De kommenterar konstens uttrycksformer, vårt uppdrivna samhällstempo och åsikts-modets växlingar.

 

Centrala är tankarna om tidens obevekliga gång och människans åldrande med uppmaningen att inte hemfalla åt nostalgi utan försöka leva i nuet.

 

 Recension BTJ

 

Utdrag BTJ, nr 9, 2010: Sune Axelsson, född 1940, har en bakgrund som forskningschef och professor i Linköping. Han debuterade som författare med dikt-boken Skärvor ur då (2009), en ömsint barndomsskildring från småländsk landsbygd som andas trygg förankring i tillvaron.

 

Detta är något av grundstämningen också i den nya boken, en samling sonetter, vilkas tillkomst beskrivs i efterordet. Perspektivet är vidgat i de nya dikterna, där naturen och de existentiella frågorna ges stort utrymme.

 

Poeten delger oss de många skönhetsvärden han upplevt i de svenska markerna under skilda årstider och även på resor. I några av dikterna berättar han om upplevelser av konst och litteratur från besök i Florens och Sankt Petersburg.

 

Sammantaget är det stämningsrika, fint rimmade dikter med en positiv och livsvarm grundstämning. Boken är tillgänglig också för mindre vana poesiläsare.- Arne Säll.

 

 

Gunilla Kindstrand, välkänd programledare för Röda Rummet, skriver i en kulturkrönika för GD (2011-10-09) med titeln Diktens svarta tecken: "Många diktare har fascinerats av de mörka fågelsjoken som samlas i städerna under hösten.

 

Sonettflätaren Sune Axelsson rimmar över det makalösa moment som uppstår när hundratals fåglar plötsligt anpassar sig till varandra och uppträder som en enda rörelse över oss.

 

  Och flocken tätnar skränande alltmer

  till slut får ljuset svårt att tränga ner

  Vem styr medlemmarna i detta brödralag

  en organism så skild från individens jag!”

 

ISBN 978-91-977965-2-1, utgivningsår 2010, häftad A5, 112 sidor. Pris: 98 kr + frakt (30 kr). Akfeo Förlag.

 

Kan beställas via  info@akfeo.se eller frånAdlibris. Boken säljs också av Bokia City, Storgatan 32, Linköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Läs ett urval                           

            

                                        

 

 

 

 

Vår resa i tiden 

      

Essäer och humoresker

  

av Sune Axelsson

  

Författaren har gett ut två diktsamlingar. Han har också under många år skrivit kulturartiklar, essäer och kåserier i dagspressen och det är detta material denna bok bygger på.

 

I korta berättelser varvas minnesbilder, tankar och funderingar med humorfyllda skildringar av tillvaron och den tidvis svåra konsten att vara människa.

 

I boken finner Du också avslöjanden om bilens kärleksliv, när pojken blir man, konstkalabaliken i Kivik, när Gud skojade, ett himmelskt samtal med Freud och tips om hur man flyttar en bikupa.

 

Recension Bibliotekstjänst (BTJ)

 

I en blandning av självbiografiska skisser och omvärldsiakttagelser förmedlar han, med nyfiken och medkännande blick, sina reaktioner på sådant som finns runt om oss.

   Då och då ändras perspektivet, från vardagen till det riktigt lilla, eller till det allmänmänskliga, hela tiden med människan i fokus.

   Inte minst givande är de bitar av släkthistoria som interfolierar samlingen. Stilen är lättsam utan att bli banal, och en poetisk vändning kan då och då dyka upp. Vår resa i tiden är helt enkelt trevlig läsning.

   Sune Axelsson publicerar sig också i Östgöta Correspondenten med bidrag som utgjort underlag till denna volym. Han har förut gett ut två diktsamlingar och ett flertal vetenskapliga arbeten.

                                        Veit G:son Berg

 

Sölvesborgs bibliotek: VECKANS BOKTIPS

Sune Axelsson har just kommit ut med en kåseri-samling: Vår resa i tiden. Lättsamt och underhållande berättar han om vardagliga ting. 

 

Se också  en intervjuÖC med författaren.

 

Specifikation

 

ISBN 978-91-977965-5-2, utgivning hösten 2011. Storpocketformat (140x215 mm) ,  286 sidor. Kan beställas via nätbokhandeln: Cdon  Bokia Bokus Adlibris eller direkt från förlaget info@akfeo.se . Finns också hos Bokia City Storgatan 32, Linköping.

 

 

 

 

        

 

 

 

 

       

 

 

 

   

 

                                                     

 

Copyright 2009 Akfeo Förlag.

All Rights Reserved.

 

   

 

 

     

 

 

 

 

Akfeo Förlag

                                                                       

startade 2009 och har hittills inriktat

sig mot lyrik, essäer och faktaböcker.

 

Vanligen sker tryckningen med Print on Demand teknik.

 

Manus

  

Presumtiva författare ombeds ta del

av Bokutgivning eller kontakta förlaget för mer information.

 

Några frågar: Vad betyder Akfeo?

 

Läs svaret här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Helena Casas Wenden

 

 

Nyfikna själar

 

En hord av själar

hänger över min axel         

när jag skriver

 

Min dikt är deras frihet

Om jag slutar

lägger de sig ner

och kvider

           

Kärlekens lycka

  

Lyckan – försvann den?

Finns den att hitta?

 

När vi delar den

växer den sig större  

 

Jag har den här nu

Vågar jag titta? 

           

Rosen i hörnet

 

Den sköra rosen i hörnet

av mitt hus

av min kropp

Så vacker den är

 

Om den tappar blad

sover jag med dem

tätt intill mig

 

Rosen är det enda jag har

Även utan kärlek

har jag rosen i hörnet

 

Vår tid

 

Känner du hur ljuset flämtar?

Jag hör dina andetag

Hör du hur klockan klämtar?

Nu är vår tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGENS BÖRJAN

 

Långt borta känns redan natten

Jag klär mig och tidningen hämtar

Tekannan bjuds ångande vatten

när pendylen sju slag klämtar

 

Bröd, smör, mjölk, skinka på bordet

i tesilen bladen blötas

Snabbt skummas det tryckta ordet

i magen maträtter mötas

 

Längs gatan släcks gatuljuset

Bort ilar dagens timmar

Ensam står disken i huset

I koppen teflagor simmar

 

               SUNE AXELSSON

 

 

          

 

Sune Axelsson är född 1940 i Torbjörnahult, Härlunda, som ligger i Kronobergs län. Efter studier i Göteborg bosatte han sig 1965 i Linköping, där han har verkat som forskare.

Se Biografi.

    Han anställdes vid Saab 1965, disputerade och blev docent vid KTH 1976.  Var från 1990 till 2006 adjungerad forskningschef vid FOI och under tolv år adjungerad professor i fjärranalys vid universitet i Linköping, en tjänst finansierad av Rymdstyrelsens forskningsråd.

   Sune Axelsson blev 1983 invald i Svenska Nationalkommittén för radiovetenskap och senare i den amerikanska IEEE-kommitté som utser årets bästa artiklar inom området. Under 1980-talet studerade han konstvetenskap vid Stockholms universitet och deltog i flera målarkurser. Sedan 1993 skriver han lyrik, noveller, essäer m.m. 

   Han har medverkat i flera antologier, har prisbelönats i novell- och dikttävlingar och gett ut fyra diktsamlingar, en essäbok samt Bokens väg till läsaren och biblioteken (2012). 

Medlem i Sveriges Författarförbund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Randén bor i Lilla Edets kommun

och arbetar vid Lödöse museum. Hon 

ägnar sig också åt naturfotografering och

grafisk formgivning. Fotona i diktboken 

är från Prässebos storslagna omgivningar,

där hon även arrangerar utställningar och 

bröllopsfester. Se Klintens Loge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        JAG

 

       lägger

       min själ

 

       under ditt

       bröst

 

       mitt hjärta

       i din hand

 

       även

       längtan

 

       söker tröst

       ibland

 

       be mig

 

       aldrig

       ta farväl

         JÖRGEN JALMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ord

 

Ord är kärlek, ord är makt.

Klarast lyser det som blev sagt.

Ord bygger luftslott men också broar.

Jag leker med ord för att det roar.

 

Ord är tanke, ord är magi.

Ord är ett praktfullt fyrverkeri.

Stjärnorna tindrar innan de dalar.

Då är det tystnaden som talar.

 

Väntan på bussen

 

En gång ska jag vid himlens port

få möta Sankte Per.

Han frågar mig vad gott jag gjort,

då svarar jag så här:

 

Jag vill nog ha ett extra plus

för all den tid jag stått

och väntat på försenad buss

då jag haft väldigt brått.

 

Jag ska minnas

 

Jag ska minnas hur solen skiner

den dag då det riktigt blåser

och veta: Jag är en has-beener 

och inte en never-waser.

 

Nyfikenhetens lov

 

En kunskapsbrunn vill jag gräva.

Jag vill gräva den djup och vid,

och därför måste jag sträva

så länge jag ännu har tid.

Var fråga föder en fråga.

Visst är frågor bättre än svar?

Brinn nyfikenhetens låga!

Jag är glad att jag har den kvar!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLÄTTENS ANDEDRÄKT

 

Jag rör mig i ett hav 

av vajande säd

och böljande kullar

ömt omslutet

av lummiga stränder

Kyrkorna sover vita

som strandade skepp

övergivna av

sina besättningar.

 

Vindkårar pilar över fälten

får bladen på ekarna

att dallra och rassla

axen att vippa och gunga

lånar deras torra dofter

av mognad och förgängelse.

 

Slättens andedräkt

når mig stötvis

som en flämtning

mot solvarm hud.

Som minnesflagor

från barndomens somrar.

 

               SUNE AXELSSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Foto: Elin Wahlsten © 2011

 

 

Martin Tobias Lithner, född 1980, gav våren 2012 ut sin nya diktsamling Ljus ur Intet på Akfeo Förlag  i Linköping och har nu återkommit med diktsamlingen Trappsteg.
   Hans dikter vilar på en naturveten-skaplig grund men genomsyras av en teologisk ton. I ett lyriskt flöde av bilder, tankar och associationer ställer han frågor om hur dessa motpoler påverkar moral och den värld vi lever i.
   Författaren är tidigare utgiven i USA med diktsamlingen Reflections of Insanity (2011) och i februari i år kom The illuminated Bile ut som ebok.
   Parallellt med sitt författarskap arbetar Martin Tobias Lithner med musik, film och bildkonst, där han vunnit priser.

   Han är för närvarande verksam vid Seco Tools AB med programmering av industrirobotar och som konsult för flera internationella företag. 

   Martin Tobias Lithner utvecklar även tester för mätning av den kognitiva förmågan och är medlem i världens mest selektiva föreningar för högt begåvade.

   En ny diktsamling, Trappsteg, kom ut på Akfeo förlag hösten 2012.

 

 

CYKLISK BESVÄRJARE

Den varma natten.
Ett månljust förförande
.
En stjärnlös betraktelse.

En rytmisk iakttagelse.

Den varma natten.
Bortglömd vid hemkomst.
Påmind vid ankomst.
Vykort utan avsändare.

Den varma natten.
En klibbig besökare.
En farlig främling.
En fristad för skökor.

Den varma natten.
En drömfylld vandrare.
En nattlig akrobat.
En cyklisk besvärjare.

 

 MARTIN TOBIAS LITHNER